Tax4you service & diensten:

Belastingadvies & regelingen

In situaties dat de continuïteit van een bedrijf op het spel staat worden ingediende verzoeken om een betalingsregeling veelal afgewezen. Tax4You is in staat om met de juiste interventie en het indienen van een beroepsschrift wel een betalingsregeling te treffen.

Bemiddeling

Tax4you kan voor u bemiddelen met de belastingdienst. Zo heeft Tax4you voor een cliënt bemiddeld inzake Transferpricing Policy. Transferpricing Policy is een substantieel potentieel fiscaal risico bij boekencontrole. Door Tax4You is een structuur opgezet voor de implementatie van Transfer Pricing ten aanzien van intercompany transacties en het creëren van transparantie naar de Belastingdienst. Dit geheel is binnen twee maanden uitgewerkt en afgestemd met de Belastingdienst.

Doorstart bij faillisement

Doorstart bij faillisement is een andere specialiteit van Tax4You. Tax4you begeleidt en adviseert ondernemers met betrekking tot het doorstarten na een faillissement. De advisering bestaat uit het voeren van onderhandelingen met de curator ten aanzien van de over te nemen activa, alsmede onderhandelingen met de belangrijkste leveranciers. Binnen 2-3 weken na het uitspreken van het faillissement draait de nieuwe onderneming.

Mediation bij Boekenonderzoek

Bij een vastgelopen boekenonderzoek is Tax4you de juiste partner om voor u met de belastingdienst te bemiddelen. Tax4You is in staat gebleken om conflicten binnen één dag op te lossen en vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.