Aanpak & diensten

Sub Title

De Tax4You aanpak en diensten

Title

Sub Title

Onze aanpak is er op gericht om zo snel mogelijk op een proactieve en adequate manier naar oplossingen te werken. Door onze ruime fiscaal juridische kennis en jarenlange ervaringen zijn wij in staat om complexe zaken en problemen met de belastingdienst op te lossen.  Hierbij valt te denken aan het begeleiden van door de belastingdienst ingestelde boekenonderzoeken, voorkoming van verliesdamping, het opzetten van transfer pricing en aangifte in Nederland bij werkzaamheden in het buitenland.

Het kantoor heeft goede ervaringen met mediation trajecten met de belastingdienst om tot een snelle oplossing van het fiscale probleem te komen. De belastingdienst stelt fiscale mediators ter beschikking voor het oplossen van problemen en vastgelopen onderhandelingen tussen belastingplichtigen en de belastingdienst.

Steeds meer geschillen die een particulier of een onderneming heeft met de Belastingdienst  worden opgelost door middel van mediation. Het percentage van mediations die slagen ligt hoog: 80%!

Title

Sub Title

Naast mediation trajecten is Tax4You gespecialiseerd in tal van andere werkzaamheden zoals:

Sub Title

  • Het oplossen en afwikkelen van een gestelde afkoop stamrecht door de belastingdienst.
  • Het geregisseerd failliet laten gaan van vennootschappen teneinde aansprakelijkheden te beperken of geheel teniet te doen.
  • Het begeleiden van doorstarten na faillissement en het opzetten van een nieuwe juridische structuur.
  • Het opzetten en redigeren van ingewikkelde betalingsregelingen met de belastingdienst.
  • Het opstellen van ingewikkelde aangiften vennootschapsbelasting.
  • U kunt ook bij ons terecht voor de standaardwerkzaamheden als het verwerken van de administratie (al dan niet online of door inboeken), het opstellen van jaarstukken en aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Ook voor vragen en aangiften erfrecht kunt u bij ons terecht.
  • Voor de opstelling van een financiele planning om inzicht in uw totale financiele situatie te verkrijgen.

Kijk ook eens op www.whitfieldd.com voor beoordelingen van ons kantoor door diverse tevreden cliënten.

Voorbeelden cases Tax4You:

Situatie 1:
Tijdens vastgelopen onderhandelingen bij een ingesteld boekenonderzoek is door mediation van Tax4You het conflict binnen één dag opgelost en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierbij is overeengekomen dat de Belastingdienst de oorspronkelijk opgelegde navorderings- en naheffingsaanslagen met circa 80% heeft verlaagd.

Situatie2:
Tax4you heeft bij het geregisseerd failliet laten gaan van een vennootschap middels mediation overeenstemming bereikt met de Belastingdienst. Een tijdige melding van betalingsonmacht heeft hierdoor toch plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is dat de openstaande belastingbedragen niet worden ingevorderd bij de bestuurder. Dit alles is door Tax4You in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd en door de Belastingdienst ondertekend

In situaties dat de continuïteit van een bedrijf op het spel staat worden ingediende verzoeken om een betalingsregeling veelal afgewezen. Tax4You is in staat om met de juiste interventie en het indienen van een beroepsschrift wel een betalingsregeling te treffen.

Een cliënt heeft in het verleden geen transferpricing policy afgestemd met de Belastingdienst. Dit is een substantieel potentieel fiscaal risico bij boekencontrole. Door Tax4You is een structuur opgezet voor de implementatie van transfer pricing ten aanzien van intercompany transacties en het creëren van transparantie naar de Belastingdienst. Dit geheel is binnen twee maanden uitgewerkt en afgestemd met de Belastingdienst.

Tax4You heeft een ondernemer begeleid en geadviseerd met betrekking tot het doorstarten na een faillissement. De advisering bestaat uit het voeren van onderhandelingen met de curator ten aanzien van de over te nemen activa, alsmede onderhandelingen met de belangrijkste leveranciers. Binnen 2-3 weken na het uitspreken van het faillissement draait de nieuwe onderneming.

Tax4You heeft een ondernemer bijgestaan bij een door de belastingdienst gestelde afkoop stamrecht vanwege een te hoge rekening courant positie. Door adequaat optreden van Tax4You is met de Belastingdienst overeengekomen dat geen afkoop tegen 72% wordt gesteld, maar dat de reeds ingegane jaarlijkse stamrechtverplichtingen worden verrekend met verliezen in de vennootschap. De potentiele naheffingen inkomstenbelasting tegen het toptarief van 72% is hiermee van de baan.

Benieuwd naar wat Tax4You voor uw specifieke situatie kan betekenen?

Heeft u vragen of bent u benieuwd wat Tax4You voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bedankt voor uw bericht!

Voer uw naam in

Voer uw e-mailadres in

Berichtveld kan niet leeg zijn